Magnus Rodell: "Sorgehantering, slagfält och högtider"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Magnus Rodell, Södertörns högskola, presenterar sin forskning: "Sorgehantering, slagfält och högtider: Pressen som meningsproducent i svensk mellankrigstid"