Isto Huvila om dokumentering av skapande och användning av forskningsdata

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Inst. seminarierum 4-2007
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 018-4713420
  • Seminarium

Isto Huvila presenterar ett nytt forskningsprojekt om dokumentering av skapande och användning av forskningsdata, CApturing Paradata for documenTing data creation and Use for the REsearch of the future (CAPTURE),

finansierat av Europeiska forskningsrådet. Isto Huvila arbetar som professor i biblioteks- och informationsvetenskap på Institutionen för ABM.