Helena Wangefelt Ström: Religion som kulturarv: mellan kult och kultur.

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Inst. seminarierum 4-2007
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 018-4713420
  • Seminarium

Presentation av doktorsavhandlingen under färdigställande Lighting candles before a headless Jesus. Enchanted heritage, disenchanted sacredness, and the journey in-between.

Helena Wangefelt Ström doktorand i museologi på Institutionen för Kultur- och Mediavetenskaper, Umeå universitet presenterar doktorsavhandlingen under färdigställande Lighting candles before a headless Jesus. Enchanted heritage, disenchanted sacredness, and the journey in-between. Helena undersöker i sin avhandling vad som händer när religion förflyttas mellan sakralitet och kulturarv, och vilka konsekvenser det får för bland annat museer och religiösa turistmål. En del av arbetet behandlar den historiska bakgrunden till dessa processer genom ett studium av Rom och Venedig och de växande turistströmmarna under 1600-talet. En rad samverkande faktorer (vad Bruno Latour kallar "agent collectives") som t.ex. konstsamlande, framväxande turism, motreformation och festivaler inom katolska kyrkan, och ett allt större intresse för materiella minnen från det förflutna, bidrog till att placera religionen och dess olika uttryck i kontexter som mer betonade konst, historia och materialitet än sakralitet och religiösa bruk. Detta leder vidare till en diskussion kring identitet hos och bruk av religion i dagens samhälle, och vilka utmaningar de kan medföra bland annat för olika kulturarvsaktörer.