Dialog: Analytisk och kontinental filosofi

Filosofiska kårföreningen

Filosofiska kårföreningen och Filosofiska institutionen bjuder härmed in till årets första dialog, denna gång under temat analytisk och kontinental filosofi.

1900-talets filosofi beskrivs ofta som delad i två grenar, den kontinentala och den analytiska filosofin. Vad betyder det egentligen? Vad är ”kontinentalt” och vad är ”analytiskt”? Finns det idag en klar skillnad? Är denna skillnad användbar samt relevant för filosofins frågor?

Diskuterar detta gör filosofie doktor Nils Franzén och doktorand Erik Hallstensson, båda från Uppsala universitet. Frågor från publiken är varmt välkomna.


Läs mer på evenemangets Facebooksida

Dialog: Analytisk och kontinental filosofi