Sva-seminariet

  • Datum: –12.00
  • Plats: 16-2044, Engelska Parken
  • Föreläsare: Memet Aktürk Drake
  • Kontaktperson: Lena Ekberg
  • Seminarium

Memet Aktürk Drake: Möt standardsvenskans nya (engelska) fonem. En diakron undersökning om import av engelska konsonanter och halvvokaler.