Sva-seminariet

  • Datum: –12.00
  • Plats: 16-2041, Engelska Parken
  • Föreläsare: Karin Senter
  • Kontaktperson: Lena Ekberg
  • Seminarium

Karin Senter: Språkliga resurser hos flerspråkiga gymnasieelever med förortsbakgrund