Sva-seminariet

  • Datum: –12.00
  • Plats: 16-2043, Engelska parken
  • Föreläsare: Natalia Ganuza
  • Kontaktperson: Lena Ekberg
  • Seminarium

Natalia Ganuza: Modersmålsundervisning – villkor, möjligheter och utmaningar.