Högre seminarium: Introduktion till Legitimation Code Theory (LCT) med Mats Landqvist

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Mats Landqvist, Södertörns högskola
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

För forskare i gränslandet mellan språkvetenskap och utbildningsvetenskap har ramverket Legitimation Code Theory (LCT) kommit att bli allt mer aktuellt. Inom detta förenas perspektiv från Bernstein och Bourdieu med Systemisk-funktionell lingvistik. I modellen diskuteras bland annat dikotomin mellan en specialiserad och vardaglig språkdomän som en ständig rörelse mellan abstraktion, konkretion och tillbaka till abstraktion, s.k. semantiska vågor.

Inom seminariet ges en introduktion till LCT. Seminariet kommer att inledas av Mats Landqvist, Södertörns högskola. Därefter följer en gemensam diskussion av Karl Matons artikel A TALL order? Legitimation Code Theory for academic language och learning. http://journal.aall.org.au/index.php/jall/article/viewArticle/348

Seminariet är avsett som avstamp för bildandet av en läsgrupp inom LCT, och seminariet ägnas också att planera upplägg för denna.

Seminariet är ett samarrangemang med Textanalysseminariet vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.