Utbildningshistoriska seminariet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus Tupprummet, 14:340
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala Studies of History and Education (SHED)
  • Kontaktperson: Johan Prytz
  • Seminarium

Johan Prytz ventilerar sitt artikelutkast ”A new perspective on Swedish educational history. An analysis of reforms and textbooks in school mathematics, 1910–1975”

Underlag erhålls via mejl till Johan Prytz.