Joshua Juvrud – Slutseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus - 12:228
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Gustaf Gredebäck
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminarium

Slutseminarium för Joshua Juvrud och avhandlingen The perception of actions and interactions

Lektörer: Leo Poom och Gunilla Stenberg
Ordförande: Gustaf Gredebäck