Matilda Frick – Slutseminarium

  • Datum: –12.00
  • Plats: Blåsenhus - 12:004
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Karin Brocki
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminarium

Slutseminarium för Matilda Frick och avhandlingen A multiple pathway perspective on ADHD: The role of cognitive regulation, temperament, and parenting in development of self-regulation, inattention, and hyperactivity/impulsivity

Lektörer: Marcus Lindskog och Ann-Margret Rydell
Ordförande: Karin Brocki