Föreläsningar med Juridiska fakultetens hedersdoktorer Marie-Claire Foblets och Andrew P. Simester

  • Datum: –12.00
  • Plats: Riddartorget, Trädgårdsgatan 1, Uppsala Fakultetsrummet, 3tr
  • Kontaktperson: Peter Johnson
  • Föreläsning

Kl. 10.15: Professor Marie-Claire Foblets
Titel: “Facilitating Cultural Diversity in Contemporary European Societies - Legal Responses and their limits”

Kl. 11.00: Professor Andrew P. Simester
Titel: “The Four Foundational Principles in Criminal Law”

Anmälan görs till: Evenemang@jur.uu.se