Oda Tvedt: halvtidsseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1023
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i filosofins historia

(OBS! Lokal)

Halvtidsseminarium för Oda Tvedt och avhandlingen Plato's Critique of Democracy. Opponent är Charlotta Weigelt, Södertörns högskola.