Alexander Stöpfgeshoff: "Cicero on Nature and Teleology"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1023
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i filosofins historia

(OBS! Lokal)

Alexander Stöpfgeshoff, Uppsala universitet: "Cicero on Nature and Teleology"