Högre seminariet. Louise Faymonville: Från Hertig Fredrik av Normandie till Riddar Paris och Jungfru Vienna – fornsvensk hövisk litteratur ur texthistoriska perspektiv

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Louise Faymonville, Stockholms universitet
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Seminarium

Den höviska litteraturen introducerades på fornsvenska genom Eufemiavisorna i början av 1300-talet och traderades och utvidgades sedan vidare under senmedeltiden. Med utgångspunkt i Eufemiavisorna undersöker jag i mitt pågående avhandlingsprojekt den fornsvenska höviska litteraturen ur ett brett texthistoriskt perspektiv, med avsikt att försöka kartlägga om och hur olika aspekter av det höviska materialet förvaltas, förändras och förstås under senmedeltiden. Projektet inbegriper dels en övergripande studie av folkspråklig litteratur, dels en närstudie av textvittnena av Hertig Fredrik av Normandie, ett verk som därmed får en ny genomlysning. Vid seminariet ger jag en närmare presentation av projektet och de inledande studierna.