UCBH-seminariet: ”Hur ska vi bedöma om konkurrenslagstiftningen varit tolerant eller inte?"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Susanna Fellman, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Peter Hedberg
  • Seminarium

Susanna ventilerar metodologiska spörsmål från ett paper på temat: ”Hur ska vi bedöma om konkurrenslagstiftningen varit tolerant eller inte? Metodologiska reflektioner på basen av kartellregisterdata”