Lagstiftning för kris och krig - hur ska Sverige hantera cyberhot?

HÖGRE SEMINARIUM I OFFENTLIG RÄTT VT-19

Marika Ericsson, doktorand i internationell rätt och militärteknik vid Uppsala universitet och Försvarshögskolan.

Tid och plats tillkommer.