Rätten till bostad i Sverige

HÖGRE SEMINARIUM I OFFENTLIG RÄTT VT-19

Tim Holappa, doktorand i offentlig rätt vid Stockholms universitet.

Tid och plats tillkommer.