Text-, interaktions- och diskurskollokviet – Linda Kahlin & Hedda Söderlundh: Arbetskraftsinvandrare på svenska byggen: Arbetsplanering, instruktioner och utförande på olika språk

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Linda Kahlin & Hedda Söderlundh, Södertörns högskola
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Linda Kahlin & Hedda Söderlundh: Arbetskraftsinvandrare på svenska byggen: Arbetsplanering, instruktioner och utförande på olika språk

I projektet arbetskraft från Östersjöområdet undersöker vi hur mer eller mindre tillfällig arbetskraft från Polen och Estland hanterar sin språkliga yrkesvardag i Sverige. Vi är framför allt intresserade av hur personer inom bygg och anläggning använder olika språkliga resurser i relation till uppgifter, deltagare och situationer.

Vi kommer att presentera projektet i stort, men vill framför allt diskutera en delstudie som inkluderar material från två arbetsplatser där flera språk används. Studien handlar om arbetsuppgifter som hanteras av deltagare i flera led, från planering och instruktion till genomförande, och där flera språk används för att genomföra de olika delmomenten. Kedjorna som bildas är centrala på byggena och ger därför intressanta inblickar i hur arbetsuppgifter organiseras i relation till språkliga resurser och deltagare över tid.

 

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokvier. Läs mer om serien här: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/tid-kollokviet/