Har du funderingar angående personuppgifter, dataskydd och informationssäkerhet?

Universitetets dataskyddsombud och informationssäkerhetssamordnare inbjuder till dialog med fokus både på dataskyddsförordningen och på informationssäkerhet. Vi vill nu ge tillfälle för den som har frågor och funderingar att lyfta dessa mer enskilt.

Tisdagen den 5/3 kl. 09.00 -11.00 finns vi på plats i A-linjen på BMC för att svara på dina frågor.

Har du funderingar angående personuppgifter, dataskydd och informationssäkerhet?

Universitetets dataskyddsombud och informationssäkerhetssamordnare inbjuder till dialog med fokus både på dataskyddsförordningen och på informationssäkerhet. Vi vill nu ge tillfälle för den som har frågor och funderingar att lyfta dessa mer enskilt.

Tisdagen den 5/3 kl. 09.00 -11.00 finns vi på plats i A-linjen på BMC för att svara på dina frågor eller föra dialog kring sådant som rör informationssäkerhet och dataskyddsfrågor. Det kan handla om frågor som rör din personliga utrustning och information, men det kan också handla funderingar kring institutionens/avdelningens informationssäkerhetsarbete och hantering av personuppgifter.

Kom gärna förbi och ställ dina frågor eller dela dina synpunkter med oss!

Varmt välkomna!

Jacob Håkansson, Dataskyddsombud

Ulrika Sundling, Informationssäkerhetssamordnare                                                                                              Bo Hiding, Informationssäkerhetssamordnare