Tidig utveckling vid autism

  • Datum: –16.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IV
  • Föreläsare: Terje Falck-Ytter, leg psykolog och docent vid Institutionen för psykologi, Uppsala univeristet
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Kontaktperson: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Telefon: 018-471 6445
  • Föreläsning

Vilka tecken syns under det första levnadsåret?