Jämlika levnadsförhållanden?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IV
  • Föreläsare: Õie Umb Carlsson, socionom, medicine doktor, forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Kontaktperson: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Telefon: 018-471 6445
  • Föreläsning

Utvecklingen av levnadsförhållanden för personer med utvecklingsstörning jämfört med övriga befolkningen de senaste 16 åren.