Miljöfrågor i Kina

  • Datum: –18.30
  • Plats: Engelska parken Geijer-salen, 6-1023, Engelska parken
  • Föreläsare: Karl Hallding, forskare, Stockholm Environment Institute
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för kinastudier
  • Kontaktperson: Professor Joakim Enwall
  • Föreläsning