Internet och sociala medier i Kina

  • Datum: –18.30
  • Plats: Engelska parken 6-1023
  • Föreläsare: Marina Svensson, professor, föreståndare för Centrum för öst- och sydöstasienstudier
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för kinastudier
  • Kontaktperson: Professor Joakim Enwall
  • Föreläsning