STS-seminarium: ”Mellan forskning och politik: Svensk alkoholforskning, 1940-1960-tal"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Helena Bergman, Södertörns högskola
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

Helena Bergman, Södertörns högskola, ventilerar utkast till en artikel med titeln ”Mellan forskning och politik: Svensk alkoholforskning, 1940-1960-tal”.

Underlag rekvireras från författaren Helena.Bergman@sh.se