Bryan Pickel: "The Functional Composition of Sense"

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken - Eng2-1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Matti Eklund
  • Seminarium

Högre seminariet i teoretisk filosofi

Bryan Pickel, The University of Edinburgh: "The Functional Composition of Sense"