Ung och ny i Sverige – en vardag på ett sidospår

  • Datum: –12.00
  • Plats: Blåsenhus 14:340
  • Föreläsare: Mirjam Hagström
  • Arrangör: Forum för samverkan/Nätverk för samordnare för nyanländas lärande
  • Kontaktperson: Anna Brunner Cederlund
  • Telefon: 018-4716804
  • Föreläsning

Mirjam Hagström är filosofie doktor vid Tema barn, Linköpings universitet, och arbetar som lektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Hon disputerade 2018 med avhandlingen Raka spår, sidospår, stopp: Vägen genom gymnasieskolans språkintroduktion som ung och ny i Sverige.