Johan Boberg – Slutseminarium

Högre seminariet i språk- och kulturfilosofi och Högre seminariet i filosofins historia

Slutseminarium för Johan Boberg och avhandlingen Experience, Judgment, Objectivity: A Critical History of Thought. Opponent: Thomas Karlsohn, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet.