WIP-Seminarium: “The sociolinguistic variation of evidential marking in spoken British English”

  • Datum: –17.30
  • Plats: Engelska parken Rum 16-1044
  • Föreläsare: Erika Berglind Söderqvist
  • Arrangör: Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Merja Kytö
  • Seminarium