Disputation: Frida Rångtell

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset, sal IV Biskopsgatan 3, 753 10 Uppsala
  • Doktorand: Frida Rångtell: Doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Schiöth: Funktionell farmakologi
  • Kontaktperson: Gustav Innala
  • Telefon: 018-471 41 22
  • Disputation

If only I could sleep – maybe, I could remember

 


Huvudhandledare: docent Christian Benedict


Biträdande handledare: Jenny Theorell-Haglöw PhD


Opponent: professor Tiina Paunio, Helsingfors universitet, Republiken Finland


Ordförande: docent Ulf Holmbäck


Examinator: docent Malin Lagerström


Betygsnämnd: professor Göran Kecklund, Stockholms universitet, professor Agneta Herlitz, Karolinska institutet, docent Ulf Holmbäck