Högre seminariet: "Tariffs, Trade and Economic Growth in Sweden 1858-1913”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Viktor Persarvet, Ekonomisk-historiska inst, UU
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Mats Morell
  • Seminarium

Ventilering av Viktor Persarvets avhandlingsmanuskript, "Tariffs, Trade and Economic Growth in Sweden 1858-1913”. Opponent: professor Magnus Lindmark, Umeå universitet