Högre seminariet: "Kampen om det allmänna bästa: Konflikter om privat och offentlig drift i Stockholms stad under 400 år"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Mats Hallenberg, Historiska institutionen, Stockholms universitet
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Mats Morell
  • Seminarium

Mats Hallenberg presenterar sin bok "Kampen om det allmänna bästa: Konflikter om privat och offentlig drift i Stockholms stad under 400 år"