Högre seminariet: "Social rörlighet i en socialt rörig tid"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Jonas Söderqvist
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Mats Morell
  • Seminarium

Jonas Söderqvist mellanseminarium

"Social rörlighet i en socialt rörig tid - En intergenerationell studie av eleverna vid
Brunnsviks folkhögskolas femton första årskurser
"

Opponent: Fay Lundh Nilsson från LU