Vad kommer det innebära i mitt dagliga arbete när barnkonventionen blir lag?

Utbildningsdagen riktar sig till dig som arbetar som handläggare inom socialtjänsten.

Vi går igenom hur man blir barnrättsbaserad i arbetet samt socialtjänstens uppdrag ur ett barnrättsperspektiv. Vi berör även barn som far illa, hedersrelaterat våld samt 
handläggandet av orosanmälan.

Läs mer och anmäl dig