#Upptäckvåldet – Falun och Mora

Länsstyrelsen bjuder in till regionala inspirations- och utbildningsdagar 21-22 februari.

Länsstyrelsen Dalarna är navet i genomförandet av den nationella strategin på regional nivå. Därför arrangerar vi två föreläsningar på temat upptäck våldet under två dagar i februari med efterföljande seminarier under våren 2019 och en avslutningsdag under hösten 2019.

Målgrupp är personal och andra nyckelpersoner inom socialtjänstens olika verksamhetsområden, personal inom andra berörda kommunala verksamheter och personal inom myndigheter som kommer i kontakt med våldsärenden.

Läs mer: 

21 februari – Falun 

22 februari – Mora