Högre seminarium: Johan Hedberg och Carin Leibring Svedjedal

  • Datum: –17.00
  • Plats: Seminariet för nordisk namnforskning, i Arkivcentrum (plan 3), von Kraemers allé 19
  • Föreläsare: Johan Hedberg och Carin Leibring Svedjedal
  • Kontaktperson: Staffan Nyström
  • Seminarium

Presentation av två nystartade avhandlingsprojekt