Högre seminarium: Mathias Strandberg

  • Datum: –17.00
  • Plats: Seminariet för nordisk namnforskning, i Arkivcentrum (plan 3), von Kraemers allé 19
  • Föreläsare: Mathias Strandberg, Göteborg
  • Kontaktperson: Staffan Nyström
  • Seminarium

Rapport från arbetet med Skånes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn. Del 5. Färs härad.