Att utreda våldsutsatthet och bedöma risk för fortsatt våld med stöd av FREDA bedömningsmetoder

  • Datum:
  • Plats: Kalmar
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Kontaktperson: Agnes Mitsialos
  • Utbildning

Länsstyrelsen Kalmar hälsar dig välkommen till en två-dagars utbildning i FREDA bedömningsmetoder som stöd i arbetet att utreda våldsutsattas behov av insatser.

Fokus kommer ligga på FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning. Utbildningen vänder sig till dig som har grundkunskaper om våld i nära relationer och arbetar inom socialtjänsten med att utreda och bedöma våld i nära relationer. 

Läs mer om evenemanget