Maskulinitet, dopning och våld i nära relationer

  • Datum: –15.30
  • Plats: Kalmar
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Kontaktperson: Olof Emilsson
  • Utbildning

Länsstyrelsen Kalmar län bjuder in till en utbildningsdag om kopplingen mellan steroidmissbruk, stereotypa maskulinitetsnormer och våld i nära relationer.