Forskningsutbildningskursen: "Implementering av komplexa interventioner i hälso- och sjukvård"