Varför är franskt ”imparfait” svårt att tillägna sig för svenska och spanska universitetsstudenter i franska som L2?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062, Inst. för moderna språk
  • Föreläsare: Maria Moutet Kihlstedt
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Hans Kronning
  • Seminarium

Gästföreläsning
MARIA MOUTET KIHLSTEDT, maître de conférences en psycholinguistique HDR, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense

Gästföreläsning

Maria Moutet Kihlstedt, maître de conférences en psycholinguistique HDR, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense:

Varför är franskt ”imparfait” svårt att tillägna sig för svenska och spanska universitetsstudenter i franska som L2? En tvärspråklig studie om aktionsartens och diskurskontextens roll för användning av ”imparfait” i skriftligt återberättande av två kortfilmer hos inlärare och infödda talare (spa, fra)

Språk: svenska