Undervisningen i muntlig interaktion i grundskolan och hur den eventuellt kan förbättras.

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062, Inst. för moderna språk
  • Föreläsare: Fredrika Nyström
  • Arrangör: Romanska seminariet
  • Kontaktperson: Hans Kronning
  • Seminarium

Seminarium
FREDRIKA NYSTRÖM presenterar sitt avhandlingsprojekt inom didaktik i spanska som främmande språk, som behandlar undervisningen i muntlig interaktion i grundskolan och hur den eventuellt kan förbättras.

Språk: svenska