Disputation Josefine Liljeruhm

Disputation inom Molekylärbiologi

Den 8e mars 2019 kommer Josefine Liljeruhm att försvara sin avhandling med titeln:

Exotic Ribosomal Enzymology

Opponent: Associate Prof. Christophe Danelon

Betygsnämndsledamöter: Prof. Helena Danielson, Uppsala universitet; Prof. Hans Ronne, SLU och Associate Prof. Alessandra Villa, KI.