Making history: Geographies of the past and the very modern origins of 'Mesopotamia'

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 2-2033
  • Föreläsare: Rune Rattenborg, forskare i Assyriologi
  • Webbsida
  • Arrangör: Högre seminariet i antikens kultur och samhällsliv
  • Kontaktperson: Emelie Byström
  • Seminarium

Denna presentation behandlar de föränderliga betydelserna av 'Mesopotamien' som ett namn för landskapet genom vilket floderna Eufrat och Tigris flyter från ca. 2000 före vår tideräkning och fram till i dag.

Genomlysningen av termens användning genom tiden landar i en argumentation för att det Mesopotamien vi talar om i dag är en produkt av ganska sentida historiska tilldragelser förbundna med första världskriget. Som sådan är tillämpningen av 'Mesopotamien' på geografiska förhållanden i det avlägset förflutna – ett förflutet som det inte har någon inneboende relation till – djupt problematisk.

Presentationen bygger på en ny artikel som publicerats genom Excellence Cluster Topoi i Berlin och kan hämtas här: http://dx.doi.org/10.17171/3-55-9