Erik Wennerström tilldelas von Materns premium för år 2018

Den 19 mars kl. 16.15 föreläser generaldirektören, jur.dr Erik Wennerström på temat

Inomkonstitutionella friktioner och förskjutningar  - trivs det kommunala självstyret i en rättsstat? Erik Wennerström tilldelas von Materns premium för sitt omfattande och högkvalitativa författarskap  om Europa och rättsstaten. Erik Wennerström är generaldirektör för Brå och tillträder som domare vid Europadomstolen den 1 april 2019.

Lokal: Gula rummet, Juridiska institutionen på Munken, Trädgårdsgatan 20.

Anmälan senast 11 mars till evanemang@jur.uu.se