Tro- och vetandedebatten och dess kritiker

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Eng/2-1024
  • Föreläsare: Professor Mikael Stenmark
  • Arrangör: Teologiska institutionen
  • Kontaktperson: Prof. Mikael Stenmark
  • Föreläsning