Para-espaces dans le théâtre français de la période romantique (1828-1835)

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062, Inst. för moderna språk
  • Föreläsare: Nicolas Manuguerra
  • Arrangör: Seminariet för romansk litteraturvetenskap
  • Kontaktperson: Sylviane Robardey-Eppstein
  • Seminarium

SLUTSEMINARIUM
Nicolas Manuguerra (doktorand, Uppsala universitet)
Para-espaces dans le théâtre français de la période romantique (1828-1835)

Opponent : Annika Mörte Alling, docent, forskare i fransk litteraturvetenskap (Lunds universitet)

Ordförande: Christina Kullberg [språk: franska med möjlighet att ställa frågor på svenska eller engelska]