WORKSHOP: Multilingualism and World Literatures

WORKSHOP: Multilingualism and World Literatures

Organisation: docent Christina Kullberg & docent David Watson (Engelska) i samarbete med LILAe och forskningsprogrammet ”Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literatures”, som del av den avancerade kursen ”World Literatures: Theories, Geographies Movements”


Key-notes: professor Jane Hiddleston (franska) och docent Laura Lonsdale (spanska), från forskningsprogrammet ”Creative Multilingualism”, Exeter College, Oxford.


Detaljerat program i bifogad fil!

Ytterligare information