CNDS sommarskolan

  • Datum:
  • Plats: Geocentrum
  • Föreläsare: Information publiceras när de finns tillgänglig.
  • Webbsida
  • Arrangör: CNDS och EGU
  • Kontaktperson: Johanna Mård
  • Utbildning