Disputation: Emelie Gauffin

  • Datum:
  • Plats: Gunne-salen, ing. 10, Akademiska sjukhuset
  • Doktorand: Emelie Gauffin: Doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Ekselius: Psykiatri
  • Arrangör: Psykiatri, Akademiska sjukhuset
  • Kontaktperson: Gustav Innala
  • Telefon: 018-471 41 22
  • Disputation

Long-term consequences after severe burn injury

Huvudhandledare: docent Caisa Öster


Biträdande handledare: professor Lisa Ekselius


Opponent: docent Jyrki Vuola, Helsingfors universitet, Republiken Finland


Ordförande: Andreas Frick, PhD


Examinator: professor Per Enblad


Betygsnämnd: professor Jerker Hetta, Karolinska institutet, docent Agjerd Moi, Høgskolen i Bergen, Konungariket Norge, professor Jan Lexell